Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2014 21 30
2013 10 0 *
2012 24 80

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2014 94.33% 94.33%
2013 100% %
2012 100% 100%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats