Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2014 94.33% 94.33%
2013 100% %
2012 100% 100%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats