UAB

Màster Universitari en Reptes de la Filosofia Contemporània ( Reverificació )

Dades DGU
  • DGU000001122 Màster Universitari en Reptes de la Filosofia Contemporània
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2018 100% 100% 0%
2017 80% 100% 20%
2016 97% 100% 3%
2015 76% 100% 24%
2014 86% 100% 14%
2013 71% 100% 29%
2012 100% 100% 0%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2018 0% 100% 0% 0% 0%
2017 0% 50% 50% 0% 0%
2016 5% 30% 55% 9% 0%
2015 10% 38% 44% 8% 0%
2014 15% 51% 21% 13% 0%
2013 13% 35% 48% 4% 0%
2012 11% 40% 38% 11% 0%
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np