Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2023 181 26
2022 138 26
2021 146 24
2020 112 24
2019 141 24
2018 136 24
2017 135 24
2016 130 24
2015 106 24
2014 63 24
2013 55 24
2012 37 30