Hores HIDA segons categoria del professorat

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2022 10%
30h
64%
183h
0%
0h
10%
30h
16%
45h
0%
0h
288h
2021 18%
206h
54%
619h
0%
0h
5%
53h
9%
109h
15%
171h
1157h
2020 22%
125h
59%
339h
0%
0h
0%
0h
8%
48h
10%
60h
572h
2019 8%
30h
31%
112h
0%
0h
0%
0h
10%
38h
51%
186h
366h
2018 5%
30h
41%
234h
0%
0h
0%
0h
5%
26h
49%
279h
568h
2017 11%
23h
21%
45h
0%
0h
0%
0h
19%
41h
50%
108h
215h
2016 6%
23h
58%
214h
0%
0h
0%
0h
9%
32h
28%
102h
370h
2015 0%
0h
50%
99h
0%
0h
0%
0h
16%
32h
35%
70h
200h
2014 0%
0h
67%
297h
0%
0h
0%
0h
24%
105h
10%
45h
446h
2013 0%
0h
41%
123h
4%
11h
0%
0h
30%
90h
26%
77h
301h