Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 44.12% 93.75%
2021 95.45% 94.12%
2020 100% 100%
2019 79.17% 100%
2018 75.85% 90.5%
2017 83.75% 98.57%
2016 94.44% 100%
2015 92.86% 91.67%
2014 94.12% 87.5%
2013 100% 100%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats