Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2022 213 55
2021 208 55
2020 226 50
2019 235 50
2018 244 50
2017 281 50
2016 219 50
2015 179 50
2014 160 50
2013 124 50