Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2023 51 25
2022 48 25
2021 42 25
2020 37 25
2019 40 25
2018 42 25
2017 36 25
2016 64 25
2015 40 25
2014 33 25
2013 35 25