UAB

Màster Universitari en Antropologia: Recerca Avançada i Intervenció Social

Dades DGU
  • DGU000001273 Màster Universitari en Antropologia: Recerca Avançada i Intervenció Social
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2022 91% 99% 8%
2021 90% 100% 10%
2020 94% 100% 6%
2019 93% 100% 7%
2018 95% 100% 5%
2017 96% 100% 4%
2016 98% 100% 2%
2015 93% 100% 7%
2014 93% 100% 7%
2013 92% 99% 7%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2022 8 46 41 3 1
2021 5 42 43 11 0
2020 7 41 45 7 0
2019 8 39 49 4 0
2018 8 44 47 1 0
2017 5 32 54 9 0
2016 4 35 57 4 0
2015 7 41 45 7 0
2014 6 32 56 5 0
2013 8 32 53 7 1
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
43142 Epistemologia, Mètodes i Tècniques de Recerca 7 1 6 0 0 0 0 100% 100% 0%
43144 Intervenció Social 9 0 4 4 0 0 1 89% 100% 11%
43141 Perspectives de Recerca i Intervenció Socioantropològica 17 1 6 7 2 0 1 94% 100% 6%
43147 Pràctiques Professionals Externes 11 1 5 4 0 0 1 91% 100% 9%
43149 Recerques Comparatives 8 1 4 2 0 0 1 88% 100% 12%
43145 Seminari de Recerca 17 1 7 8 0 1 0 94% 94% 0%
43146 Treball de Fi de Màster 26 2 8 11 1 0 4 85% 100% 15%