Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2016 81 25
2015 45 25
2014 47 25
2013 10 0 *

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2016 100% 100%
2015 100% 100%
2014 100% 100%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats