UAB

Màster Universitari en Ecologia Terrestre i Gestió de la Biodiversitat

Dades DGU
  • DGU000001300 Màster Universitari en Ecologia Terrestre i Gestió de la Biodiversitat
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2022 93% 99% 6%
2021 97% 100% 3%
2020 99% 100% 1%
2019 99% 100% 1%
2018 96% 99% 4%
2017 97% 100% 3%
2016 95% 100% 5%
2015 97% 100% 3%
2014 97% 100% 3%
2013 98% 100% 2%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2022 5 23 50 21 1
2021 6 24 58 12 0
2020 5 27 67 0 0
2019 4 26 61 8 0
2018 7 22 61 9 1
2017 4 10 68 17 0
2016 4 22 62 10 0
2015 4 17 67 12 0
2014 5 16 64 15 0
2013 6 10 68 15 0
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
42914 Bases per a la Conservació i Gestió de la Biodiversitat 24 1 8 15 0 0 0 100% 100% 0%
42916 Continguts Avançats d'Ecologia Terrestre 9 1 1 2 4 1 0 89% 89% 0%
42921 Disseny i Metodologia de Projectes en Ecologia Terrestre 9 0 2 4 0 0 3 67% 100% 33%
42922 Disseny i Metodologia de Projectes en Gestió de Fauna i Flora 15 0 6 7 2 0 0 100% 100% 0%
42915 Ecologia Espacial 24 1 6 9 7 0 1 96% 100% 4%
42923 Estadística i Modelització Ambiental 26 2 0 13 10 1 0 96% 96% 0%
42917 Evolució i Anàlisi del Paisatge Vegetal 15 0 2 8 5 0 0 100% 100% 0%
42918 Gestió i Aplicacions de la Diversitat Animal 15 1 2 12 0 0 0 100% 100% 0%
42919 Mètodes Experimentals en Ecologia Terrestre 9 1 5 2 1 0 0 100% 100% 0%
42920 Treball de Final de Màster 30 1 6 10 6 0 7 77% 100% 23%