Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 89.96% 92.8%
2021 95.36% 95.36%
2020 99% 100%
2019 97.85% 98.56%
2018 93.46% 95.56%
2017 95.67% 95.81%
2016 93.68% 94.56%
2015 95.48% 95.19%
2014 95.28% 96.39%
2013 96.83% 96.83%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats