Hores HIDA segons categoria del professorat

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2022 17%
130h
4%
31h
24%
179h
0%
0h
33%
251h
22%
166h
757h
2021 14%
102h
24%
178h
18%
132h
2%
15h
36%
259h
6%
43h
728h
2020 14%
114h
22%
176h
17%
133h
0%
0h
45%
363h
2%
13h
798h
2019 20%
159h
25%
207h
19%
154h
0%
0h
36%
292h
0%
0h
812h
2018 17%
133h
30%
235h
23%
183h
0%
0h
30%
238h
0%
0h
789h
2017 17%
123h
31%
221h
23%
168h
0%
0h
29%
206h
0%
0h
718h
2016 18%
134h
30%
221h
22%
157h
0%
0h
29%
214h
0%
0h
726h
2015 18%
144h
41%
340h
15%
122h
0%
0h
23%
186h
4%
30h
821h
2014 17%
144h
39%
327h
25%
210h
0%
0h
19%
162h
0%
0h
842h
2013 18%
142h
43%
348h
25%
201h
0%
0h
14%
111h
0%
0h
802h