UAB

Màster Universitari en Citogenètica i Biologia de la Reproducció

Dades DGU
  • DGU000001295 Màster Universitari en Citogenètica i Biologia de la Reproducció
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2022 100% 100% 0%
2021 97% 100% 3%
2020 100% 100% 0%
2019 100% 100% 0%
2018 100% 100% 0%
2017 100% 100% 0%
2016 100% 100% 0%
2015 100% 100% 0%
2014 100% 100% 0%
2013 100% 100% 0%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2022 7 26 60 7 0
2021 8 23 67 3 0
2020 7 35 57 1 0
2019 8 25 62 5 0
2018 7 32 57 4 0
2017 6 22 61 11 0
2016 5 24 66 5 0
2015 6 18 62 14 0
2014 5 23 63 9 0
2013 5 15 64 15 0
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
42940 Anàlisi i Presentació de Dades Científiques 23 1 1 20 1 0 0 100% 100% 0%
42942 Càncer i Radiobiologia 10 0 2 8 0 0 0 100% 100% 0%
42947 Casos Exemple en Citogenètica i Biologia de la Reproducció 23 2 6 15 0 0 0 100% 100% 0%
42943 Citogenètica Clínica 9 1 6 2 0 0 0 100% 100% 0%
42944 Desenvolupament, Totipotència i Diferenciació 13 1 2 9 1 0 0 100% 100% 0%
42945 Genòmica Comparativa 9 0 4 5 0 0 0 100% 100% 0%
42949 Laboratori Integrat de Biologia de la Reproducció 13 1 4 8 0 0 0 100% 100% 0%
42950 Laboratori Integrat de Citogenètica 10 1 0 9 0 0 0 100% 100% 0%
42951 Metodologia de Recerca 8 1 4 2 1 0 0 100% 100% 0%
42941 Nous Avenços en Citogenètica i Biologia de la Reproducció 23 1 0 13 9 0 0 100% 100% 0%
42952 Pràctiques en Empreses 15 2 7 6 0 0 0 100% 100% 0%
42946 Tecnologia Associada a la Reproducció 13 0 1 11 1 0 0 100% 100% 0%
42948 Treball de Fi de Màster 23 2 12 8 1 0 0 100% 100% 0%