UAB

Màster Universitari en Citogenètica i Biologia de la Reproducció

Dades DGU
  • DGU000001295 Màster Universitari en Citogenètica i Biologia de la Reproducció
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2021 97% 100% 3%
2020 100% 100% 0%
2019 100% 100% 0%
2018 100% 100% 0%
2017 100% 100% 0%
2016 100% 100% 0%
2015 100% 100% 0%
2014 100% 100% 0%
2013 100% 100% 0%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2021 8% 23% 67% 3% 0%
2020 7% 35% 57% 1% 0%
2019 8% 25% 62% 5% 0%
2018 7% 32% 57% 4% 0%
2017 6% 22% 61% 11% 0%
2016 5% 24% 66% 5% 0%
2015 6% 18% 62% 14% 0%
2014 5% 23% 63% 9% 0%
2013 5% 15% 64% 15% 0%
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
42940 Anàlisi i Presentació de Dades Científiques 24 0 3 20 0 0 1 96% 100% 4%
42942 Càncer i Radiobiologia 11 1 1 9 0 0 0 100% 100% 0%
42947 Casos Exemple en Citogenètica i Biologia de la Reproducció 25 2 2 18 2 0 1 96% 100% 4%
42943 Citogenètica Clínica 11 1 3 7 0 0 0 100% 100% 0%
42944 Desenvolupament, Totipotència i Diferenciació 13 2 5 5 0 0 1 92% 100% 8%
42945 Genòmica Comparativa 11 0 1 10 0 0 0 100% 100% 0%
42949 Laboratori Integrat de Biologia de la Reproducció 13 1 3 8 0 0 1 92% 100% 8%
42950 Laboratori Integrat de Citogenètica 12 1 7 4 0 0 0 100% 100% 0%
42951 Metodologia de Recerca 7 1 4 2 0 0 0 100% 100% 0%
42941 Nous Avenços en Citogenètica i Biologia de la Reproducció 24 2 2 17 3 0 0 100% 100% 0%
42952 Pràctiques en Empreses 17 1 6 9 0 0 1 94% 100% 6%
42946 Tecnologia Associada a la Reproducció 13 2 0 10 0 0 1 92% 100% 8%
42948 Treball de Fi de Màster 24 2 8 13 0 0 1 96% 100% 4%