UAB

Màster Universitari en Citogenètica i Biologia de la Reproducció

Dades DGU
  • DGU000001295 Màster Universitari en Citogenètica i Biologia de la Reproducció
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2021 97% 100% 3%
2020 100% 100% 0%
2019 100% 100% 0%
2018 100% 100% 0%
2017 100% 100% 0%
2016 100% 100% 0%
2015 100% 100% 0%
2014 100% 100% 0%
2013 100% 100% 0%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2021 8 23 67 3 0
2020 7 35 57 1 0
2019 8 25 62 5 0
2018 7 32 57 4 0
2017 6 22 61 11 0
2016 5 24 66 5 0
2015 6 18 62 14 0
2014 5 23 63 9 0
2013 5 15 64 15 0
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
42940 Anàlisi i Presentació de Dades Científiques 24 0 3 20 0 0 1 96% 100% 4%
42942 Càncer i Radiobiologia 11 1 1 9 0 0 0 100% 100% 0%
42947 Casos Exemple en Citogenètica i Biologia de la Reproducció 25 2 2 18 2 0 1 96% 100% 4%
42943 Citogenètica Clínica 11 1 3 7 0 0 0 100% 100% 0%
42944 Desenvolupament, Totipotència i Diferenciació 13 2 5 5 0 0 1 92% 100% 8%
42945 Genòmica Comparativa 11 0 1 10 0 0 0 100% 100% 0%
42949 Laboratori Integrat de Biologia de la Reproducció 13 1 3 8 0 0 1 92% 100% 8%
42950 Laboratori Integrat de Citogenètica 12 1 7 4 0 0 0 100% 100% 0%
42951 Metodologia de Recerca 7 1 4 2 0 0 0 100% 100% 0%
42941 Nous Avenços en Citogenètica i Biologia de la Reproducció 24 2 2 17 3 0 0 100% 100% 0%
42952 Pràctiques en Empreses 17 1 6 9 0 0 1 94% 100% 6%
42946 Tecnologia Associada a la Reproducció 13 2 0 10 0 0 1 92% 100% 8%
42948 Treball de Fi de Màster 24 2 8 13 0 0 1 96% 100% 4%