Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 79.49% %
2021 84.09% 82.5%
2020 94.41% 97.74%
2019 90.91% 92.7%
2018 93.29% 94.74%
2017 96.11% 97.63%
2016 93.95% 94.75%
2015 95.25% 95.52%
2014 87.92% 87.92%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats