UAB

Màster Universitari en Gestió dels Recursos Humans a les Organitzacions

Dades DGU
  • DGU000001306 Màster Universitari en Gestió dels Recursos Humans en les Organitzacions
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2021 100% 100% 0%
2020 100% 100% 0%
2019 100% 100% 0%
2018 100% 100% 0%
2017 100% 100% 0%
2016 100% 100% 0%
2015 99% 100% 1%
2014 100% 100% 0%
2013 100% 100% 0%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2021 0 21 69 9 0
2020 2 26 68 4 0
2019 2 24 70 4 0
2018 2 25 60 13 0
2017 2 16 77 5 0
2016 3 16 75 6 0
2015 3 18 53 26 0
2014 2 27 59 12 0
2013 5 11 67 17 0
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
43165 Aspectes Jurídics i Econòmics en la Gestió d'RH 15 0 0 10 5 0 0 100% 100% 0%
43166 Aspectes Psicosocials Crítics en la Gestió d'RH 14 0 0 14 0 0 0 100% 100% 0%
43167 Eines per Gestionar Persones 29 0 1 26 2 0 0 100% 100% 0%
43171 Experiències Professionals: Àrees Consolidades i Emergents a Través de Casos Reals 15 0 1 7 7 0 0 100% 100% 0%
43161 Models de Gestió de Persones 29 0 13 16 0 0 0 100% 100% 0%
43172 Pràctiques Professionals: el Rol de Tècnic d'RH 13 0 12 1 0 0 0 100% 100% 0%
43169 Processos 4. Comunicació, Cultura i Clima Organitzacional 29 0 17 11 1 0 0 100% 100% 0%
43168 Processos 3. Formació, Desenvolupament i Rendiment 29 0 0 25 4 0 0 100% 100% 0%
43163 Processos 2. Incorporació i Desvinculació 29 0 3 22 4 0 0 100% 100% 0%
43162 Processos 1. Llocs de Feina, Retribució i Planificació 29 1 3 23 2 0 0 100% 100% 0%
43170 Treball de Fi de Màster 29 0 2 25 2 0 0 100% 100% 0%
43164 Treballar a RH: Caracteritzar una Àrea Professional 29 0 10 19 0 0 0 100% 100% 0%