UAB

Màster Universitari en Gestió dels Recursos Humans a les Organitzacions

Dades DGU
  • DGU000001306 Màster Universitari en Gestió dels Recursos Humans en les Organitzacions
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2022 100% 100% 0%
2021 100% 100% 0%
2020 100% 100% 0%
2019 100% 100% 0%
2018 100% 100% 0%
2017 100% 100% 0%
2016 100% 100% 0%
2015 99% 100% 1%
2014 100% 100% 0%
2013 100% 100% 0%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2022 1 19 74 6 0
2021 0 21 69 9 0
2020 2 26 68 4 0
2019 2 24 70 4 0
2018 2 25 60 13 0
2017 2 16 77 5 0
2016 3 16 75 6 0
2015 3 18 53 26 0
2014 2 27 59 12 0
2013 5 11 67 17 0
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
43165 Aspectes Jurídics i Econòmics en la Gestió d'RH 14 0 3 8 3 0 0 100% 100% 0%
43166 Aspectes Psicosocials Crítics en la Gestió d'RH 16 0 2 14 0 0 0 100% 100% 0%
43167 Eines per Gestionar Persones 30 0 1 27 2 0 0 100% 100% 0%
43171 Experiències Professionals: Àrees Consolidades i Emergents a Través de Casos Reals 18 0 9 8 1 0 0 100% 100% 0%
43161 Models de Gestió de Persones 31 0 0 31 0 0 0 100% 100% 0%
44721 Pràctiques professionals: el Rol Tècnic en RRHH 12 0 9 3 0 0 0 100% 100% 0%
43169 Processos 4. Comunicació, Cultura i Clima Organitzacional 31 0 11 20 0 0 0 100% 100% 0%
43168 Processos 3. Formació, Desenvolupament i Rendiment 31 0 4 27 0 0 0 100% 100% 0%
43163 Processos 2. Incorporació i Desvinculació 31 1 1 23 6 0 0 100% 100% 0%
43162 Processos 1. Llocs de Feina, Retribució i Planificació 31 1 4 26 0 0 0 100% 100% 0%
43170 Treball de Fi de Màster 30 0 3 21 6 0 0 100% 100% 0%
43164 Treballar a RH: Caracteritzar una Àrea Professional 30 0 12 18 0 0 0 100% 100% 0%