Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2023 112 0 *
2022 76 30
2021 113 30
2020 110 30
2019 115 30
2018 145 30
2017 185 30
2016 170 30
2015 146 30
2014 131 30
2013 126 30