Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2023 112 30
2022 76 30
2021 113 30
2020 110 30
2019 115 30
2018 145 30
2017 185 30
2016 170 30
2015 146 30
2014 131 30
2013 126 30