UAB

Màster Universitari en Integració Europea

Dades DGU
  • DGU000001307 Màster Universitari en Integració Europea
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2021 99% 100% 1%
2020 94% 98% 4%
2019 95% 96% 1%
2018 93% 96% 3%
2017 96% 98% 3%
2016 85% 99% 14%
2015 90% 96% 6%
2014 83% 99% 16%
2013 87% 100% 13%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2021 4% 19% 50% 27% 0%
2020 2% 10% 32% 54% 2%
2019 2% 12% 39% 43% 4%
2018 0% 10% 38% 48% 4%
2017 3% 13% 45% 38% 2%
2016 2% 20% 39% 38% 1%
2015 2% 14% 53% 27% 4%
2014 4% 33% 44% 18% 1%
2013 6% 37% 52% 5% 0%
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
43001 Coneixements Bàsics de la Unió Europea 38 2 3 13 20 0 0 100% 100% 0%
40893 Dimensions de l'Acció Exterior de la Unió Europea 31 1 1 22 7 0 0 100% 100% 0%
40889 Economia de la Integració Europea i Internacional 8 1 4 3 0 0 0 100% 100% 0%
40894 Espai Jurídic Comú 22 0 5 12 5 0 0 100% 100% 0%
40890 Fonaments de l'Acció Exterior de la Unió Europea 17 1 1 14 1 0 0 100% 100% 0%
40895 Governança Multinivell a la Unió Europea 9 0 0 1 8 0 0 100% 100% 0%
43004 Pràctiques Professionals 12 0 7 4 1 0 0 100% 100% 0%
40892 Principis Fonamentals de l'Ordenament Jurídic de la UE 12 1 1 9 1 0 0 100% 100% 0%
43003 Treball de Fi de Màster 44 2 15 17 8 0 2 95% 100% 5%