Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2022 126 40
2021 113 40
2020 149 40
2019 152 40
2018 120 40
2017 112 50
2016 93 50
2015 56 50
2014 40 50
2013 41 50