Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 91.96% 91.89%
2021 99.13% 99.55%
2020 95.14% 95.7%
2019 95.14% 95.28%
2018 92.95% 92.81%
2017 96% 97.59%
2016 94.08% 95.21%
2015 97.32% 97.27%
2014 86.73% 86.73%
2013 100% 100%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats