Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2021 98,58% 99,27%
2020 99,29% 99,28%
2019 99,21% 99,19%
2018 100% 100%
2017 98,73% 98,7%
2016 96,96% 96,94%
2015 98,61% 98,59%
2014 98,45% 99,21%
2013 94,29% 94,29%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats