Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 18 100% 100% 0%
2021 10 90% 90% 0%
2020 25 100% 100% 0%
2019 10 70% 100% 30%
2018 20 95% 95% 0%
2017 11 100% 100% 0%
2016 23 86.957% 86.957% 0%
2015 25 92% 92% 0%
2014 12 100% 100% 0%
2013 10 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4313797 18
  100%
  100%
  0%
2021 4313797 10
  90%
  90%
  0%
2020 4313797 25
  100%
  100%
  0%
2019 4313797 10
  70%
  100%
  30%
2018 4313797 20
  95%
  95%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2017 4313797 11
  100%
  100%
  0%
2016 4313797 23
  87%
  87%
  0%
2015 4313797 25
  92%
  92%
  0%
2014 4313797 12
  100%
  100%
  0%
2013 4313797 10
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4313797 18 0% 17% 72% 11% 0% 0%
2021 4313797 10 10% 20% 20% 40% 10% 0%
2020 4313797 25 4% 4% 68% 24% 0% 0%
2019 4313797 10 0% 0% 20% 50% 0% 30%
2018 4313797 20 0% 0% 25% 70% 5% 0%
1353 32 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2017 4313797 11 0% 0% 36% 64% 0% 0%
2016 4313797 23 0% 4% 39% 43% 13% 0%
2015 4313797 25 0% 0% 24% 68% 8% 0%
2014 4313797 12 0% 0% 42% 58% 0% 0%
2013 4313797 10 0% 0% 10% 90% 0% 0%