Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 18 83.333% 83.333% 0%
2021 13 92.308% 92.308% 0%
2020 25 80% 80% 0%
2019 17 76.471% 86.667% 11.765%
2018 24 66.667% 76.19% 12.5%
2017 10 60% 60% 0%
2016 24 91.667% 95.652% 4.167%
2015 25 92% 92% 0%
2014 12 100% 100% 0%
2013 10 90% 90% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4313797 18
  83%
  83%
  0%
2021 4313797 13
  92%
  92%
  0%
2020 4313797 25
  80%
  80%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 4313797 17
  76%
  87%
  12%
2018 4313797 24
  67%
  76%
  12%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 4313797 10
  60%
  60%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2016 4313797 24
  92%
  96%
  4%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2015 4313797 25
  92%
  92%
  0%
2014 4313797 12
  100%
  100%
  0%
2013 4313797 10
  90%
  90%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4313797 18 0% 6% 33% 44% 17% 0%
2021 4313797 13 0% 0% 23% 69% 8% 0%
2020 4313797 25 0% 8% 40% 32% 20% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 4313797 17 0% 0% 6% 71% 12% 12%
2018 4313797 24 0% 0% 4% 63% 21% 13%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 4313797 10 0% 0% 10% 50% 40% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2016 4313797 24 0% 0% 25% 67% 4% 4%
1354 10 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 4313797 25 0% 0% 44% 48% 8% 0%
2014 4313797 12 0% 0% 58% 42% 0% 0%
2013 4313797 10 0% 10% 70% 10% 10% 0%