Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2022 110 25
2021 119 25
2020 92 25
2019 103 25
2018 83 25
2017 120 25
2016 117 25
2015 93 25
2014 55 25
2013 46 25