Hores HIDA segons categoria del professorat

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2022 18%
266h
2%
34h
14%
200h
35%
500h
15%
214h
16%
227h
1441h
2021 4%
48h
13%
178h
19%
247h
37%
488h
23%
301h
4%
59h
1321h
2020 9%
104h
9%
116h
31%
383h
29%
349h
16%
197h
6%
74h
1222h
2019 7%
98h
19%
282h
26%
381h
18%
266h
14%
206h
16%
241h
1474h
2018 9%
113h
3%
46h
20%
265h
18%
233h
16%
214h
34%
455h
1326h
2017 23%
258h
3%
29h
24%
267h
0%
0h
34%
378h
17%
187h
1119h
2016 23%
250h
3%
31h
25%
270h
0%
0h
31%
331h
18%
192h
1074h
2015 25%
272h
6%
71h
25%
270h
0%
0h
28%
311h
16%
170h
1094h
2014 30%
325h
4%
38h
26%
286h
0%
0h
33%
358h
7%
76h
1083h
2013 44%
286h
11%
70h
32%
209h
0%
0h
7%
49h
6%
41h
655h