UAB

Màster Universitari en Anàlisi Econòmica / Economic Analysis

Dades DGU
  • DGU000001233 Màster Universitari en Anàlisi Econòmica / Economic Analysis
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 120

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2022 88% 95% 8%
2021 87% 100% 13%
2020 97% 99% 2%
2019 99% 99% 0%
2018 91% 98% 7%
2017 93% 99% 6%
2016 97% 97% 0%
2015 94% 100% 6%
2014 93% 99% 6%
2013 94% 100% 6%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2022 8 29 43 16 5
2021 14 16 55 15 0
2020 6 31 55 7 1
2019 6 14 62 16 1
2018 5 17 65 11 2
2017 8 16 55 21 1
2016 4 24 56 14 3
2015 6 25 52 18 0
2014 7 34 48 11 1
2013 5 17 69 9 0
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
41832 Economia Aplicada i Quantitativa 10 1 4 5 0 0 0 100% 100% 0%
40095 Economia I 21 1 3 8 5 4 0 81% 81% 0%
40096 Economia II 21 1 3 12 0 0 5 76% 100% 24%
42853 Immersió en la Literatura Específica 10 1 5 3 1 0 0 100% 100% 0%
40102 Macroeconomia Avançada i Finances 10 1 4 5 0 0 0 100% 100% 0%
40094 Mètodes Quantitatius 21 1 3 5 8 3 1 81% 85% 5%
40100 Microeconomia Avançada 10 1 4 5 0 0 0 100% 100% 0%
40097 Models Econòmics 21 1 2 7 6 0 5 76% 100% 24%
40170 Tècniques de Recerca en Economia 10 1 5 4 0 0 0 100% 100% 0%
42855 Treball de Fi de Màster 10 1 5 3 1 0 0 100% 100% 0%