Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2023 78 25
2022 83 25
2021 97 25
2020 81 25
2019 76 25
2018 89 25
2017 30 25
2016 67 25
2015 20 25
2014 19 25
2013 67 25