UAB

Màster Universitari en Recerca en Educació

Dades DGU
  • DGU000001297 Màster Universitari en Recerca en Educació
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2021 86% 99% 13%
2020 97% 99% 2%
2019 98% 100% 2%
2018 98% 99% 2%
2017 93% 98% 5%
2016 98% 100% 1%
2015 97% 100% 3%
2014 94% 100% 6%
2013 89% 96% 8%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2021 5 34 48 12 1
2020 5 33 48 13 1
2019 3 29 53 15 0
2018 4 35 53 7 1
2017 3 25 63 7 2
2016 3 28 56 12 0
2015 3 24 62 11 0
2014 3 31 55 10 0
2013 2 21 54 18 4
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
43218 Cartografies del Gènere: Transicions i Identitats en la Recerca 9 1 6 0 1 0 1 89% 100% 11%
43219 Comunitat, Intervenció Socioeducativa i Desigualtats: Tendències de Recerca Actuals 9 1 1 4 1 0 2 78% 100% 22%
43930 El Context en la Recerca sobre l'Ensenyament i l'Aprenentatge de les Ciències i de les Matemàtiques 7 1 1 4 1 0 0 100% 100% 0%
43221 Experiència i Recerca: Espais de Creació i Desenvolupament de la Persona 7 1 4 1 1 0 0 100% 100% 0%
43201 Inclusió Socioeducativa i Orientació al Llarg de la Vida: Aportacions des de la Recerca 9 0 0 5 2 0 2 78% 100% 22%
43199 Investigar en Educació I: Epistemologia, Fonamentació i Disseny 53 2 15 25 3 0 8 85% 100% 15%
43227 Investigar en Educació II: Metodologies, Instruments i Estratègies de Recollida i Anàlisi de Dades 42 2 17 20 2 0 1 98% 100% 2%
43200 Investigar en Educació III: Eines TIC en el Procés de Recerca 41 1 10 20 8 0 2 95% 100% 5%
43226 La Recerca en l'Àmbit de l'Educació per a una Ciutadania Democràtica 11 0 2 4 0 0 5 55% 100% 45%
43205 La Recerca sobre l'Ensenyament del Temps Històric, l'Espai Geogràfic i la Formació del Pensament Social 10 0 3 3 1 0 3 70% 100% 30%
43225 L'Educació Plurilingüe: Tendències i Perspectives de Recerca 13 1 3 4 3 1 1 85% 92% 8%
43206 Perspectives Actuals de Recerca: de l'Acció a la Creació 8 0 4 1 2 0 1 88% 100% 12%
43928 Perspectives de Recerca en Educació Científica i Matemàtica 7 0 3 4 0 0 0 100% 100% 0%
43208 Perspectives de Recerca en Educació Literària 13 1 5 4 1 0 2 85% 100% 15%
43210 Perspectives de Recerca en Formació, Avaluació i Equitat Educativa 10 1 1 5 1 0 2 80% 100% 20%
43211 Perspectives i Tendències en la Recerca sobre la Construcció del Coneixement Social 11 1 2 4 1 0 3 73% 100% 27%
43204 Recerca, Canvi i Innovació: el Desenvolupament Professional a les Organitzacions 11 1 1 6 1 0 2 82% 100% 18%
43929 Recerca en Àmbits Específics de la Didàctica de les Ciències i de les Matemàtiques 8 0 4 3 0 0 1 88% 100% 12%
43224 Recerca, Formació i Tecnologies de l'Aprenentatge i el Coneixement (TAC) 13 0 3 5 4 0 1 92% 100% 8%
43223 Recerca sobre Educació Ambiental i del Consum en un Món Globalitzat i Complex 7 1 2 4 0 0 0 100% 100% 0%
43212 Sistemes Educatius, Desigualtats i Equitat: Aportacions de la Literatura Científica 9 0 5 2 0 0 2 78% 100% 22%
43213 Tendències de Recerca en el Desenvolupament Curricular i Processos d'Innovació 11 0 4 5 1 0 1 91% 100% 9%
43214 Tendències de Recerca en l'Ensenyament de l'Escriptura 13 1 3 7 0 0 2 85% 100% 15%
43215 Tendències i Enfocaments de la Recerca en Planificació i Gestió d'Institucions Educatives 11 0 4 6 1 0 0 100% 100% 0%
43217 Treball de Final de Màster 46 2 17 13 5 1 8 80% 97% 17%
43216 Valors i Diversitat a l'Escola: Investigar des de l'Art i l'Educació Física 10 1 1 5 1 0 2 80% 100% 20%