Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 92.1% 92.78%
2021 85.89% 86.32%
2020 95.85% 97.94%
2019 97.12% 97.62%
2018 97.06% 98.66%
2017 91.15% 91.33%
2016 98.17% 98.48%
2015 95.9% 97.37%
2014 91.78% 93.7%
2013 86.08% 86.08%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats