UAB

Màster Universitari en Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura

Dades DGU
  • DGU000001274 Màster Universitari en Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2021 86% 97% 11%
2020 96% 99% 3%
2019 97% 98% 1%
2018 88% 99% 10%
2017 97% 100% 3%
2016 100% 100% 0%
2015 100% 100% 0%
2014 99% 100% 1%
2013 99% 100% 1%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2021 4 28 56 8 3
2020 3 43 44 9 1
2019 4 16 60 17 2
2018 6 21 58 14 1
2017 5 24 58 13 0
2016 1 22 68 9 0
2015 0 50 50 0 0
2014 4 27 68 1 0
2013 2 27 62 10 0
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
42953 Biblioteques Escolars 16 1 2 8 3 0 2 88% 100% 12%
42956 Formes i Aspectes de la Literatura Infantil i Juvenil 15 0 2 12 0 0 1 93% 100% 7%
42958 Hàbits Socials i Promoció de la Lectura 16 1 0 11 2 0 2 88% 100% 12%
42962 Informació i Procés Documental 14 0 3 5 3 0 3 79% 100% 21%
42963 Instruments d'Accés i Difusió Cultural 21 1 4 11 2 3 0 86% 86% 0%
42954 Llibres Infantils i Juvenils 14 1 5 7 0 0 1 93% 100% 7%
42957 Mitjans Digitals i Biblioteca Escolar 12 1 0 9 0 0 2 83% 100% 17%
42955 Plans de Lectura 20 1 18 0 0 0 1 95% 100% 5%
42959 Pràctiques Externes 12 0 3 7 1 0 1 92% 100% 8%
42960 Treball de Fi de Màster 20 0 3 10 1 1 5 70% 93% 25%