Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2023 41 30
2022 30 30
2021 24 30
2020 25 30
2019 37 30
2018 26 30
2017 39 30
2016 46 30
2014 16 30
2013 27 30