Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2023 41 0 *
2022 30 30
2021 24 30
2020 25 30
2019 37 30
2018 26 30
2017 39 30
2016 46 30
2014 16 30
2013 27 30