Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 85.85% 85.37%
2021 86.49% 84.91%
2020 96.25% 97%
2019 96.92% 97.32%
2018 88.7% 93%
2017 97.19% 97.12%
2016 99.67% 100%
2015 100% %
2014 99.05% 99.01%
2013 99.05% 99.05%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats