UAB

Màster Universitari en Formació de les Persones Adultes ( Suprimit )

Dades DGU
  • DGU000001332 Màster Universitari en Formació de Persones Adultes
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2014 100% 100% 0%
2013 97% 100% 3%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2014 0 0 67 33 0
2013 5 13 73 8 0
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np