Hores HIDA segons categoria del professorat

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2014 0%
0h
26%
54h
36%
75h
0%
0h
0%
0h
38%
78h
207h
2013 0%
0h
10%
65h
22%
142h
7%
44h
20%
128h
40%
253h
632h