Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 94.44% 96.49%
2021 93.06% 92.58%
2020 90.46% 91.18%
2019 94.16% 93.88%
2018 93.74% 95.02%
2017 84.37% 85.28%
2016 76.55% 81.86%
2015 87.07% 88.45%
2014 94.58% 94.58%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats