Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 26 92% 92% 0%
2021 27 96% 100% 4%
2020 28 86% 86% 0%
2019 30 87% 87% 0%
2018 27 96% 96% 0%
2017 30 93% 93% 0%
2016 31 97% 100% 3%
2015 29 90% 93% 3%
2014 30 97% 97% 0%
2013 14 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuaciķ hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4314099 26
  92%
  92%
  0%
1353 48
  67%
  67%
  0%
2021 4314099 27
  96%
  100%
  4%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 4314099 28
  86%
  86%
  0%
2019 4314099 30
  87%
  87%
  0%
2018 4314099 27
  96%
  96%
  0%
2017 4314099 30
  93%
  93%
  0%
2016 4314099 31
  97%
  100%
  3%
2015 4314099 29
  90%
  93%
  3%
2014 4314099 30
  97%
  97%
  0%
2013 4314099 14
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4314099 26 8% 4% 77% 4% 8% 0%
1353 48 0% 0% 67% 0% 33% 0%
2021 4314099 27 7% 11% 74% 4% 0% 4%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 4314099 28 4% 14% 54% 14% 14% 0%
2019 4314099 30 3% 0% 83% 0% 13% 0%
2018 4314099 27 4% 0% 93% 0% 4% 0%
2017 4314099 30 3% 0% 87% 3% 7% 0%
2016 4314099 31 6% 19% 68% 3% 0% 3%
2015 4314099 29 7% 38% 45% 0% 7% 3%
2014 4314099 30 7% 10% 70% 10% 3% 0%
2013 4314099 14 7% 21% 71% 0% 0% 0%