Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 27 70% 73% 4%
2021 27 93% 96% 4%
2020 34 85% 94% 9%
2019 23 83% 100% 17%
2018 23 100% 100% 0%
2017 34 100% 100% 0%
2016 23 91% 100% 9%
2015 29 90% 96% 7%
2014 29 100% 100% 0%
2013 12 92% 100% 8%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuaciķ hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4314099 27
  70%
  73%
  4%
1353 32
  50%
  100%
  50%
2021 4314099 27
  93%
  96%
  4%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 4314099 34
  85%
  94%
  9%
2019 4314099 23
  83%
  100%
  17%
2018 4314099 23
  100%
  100%
  0%
2017 4314099 34
  100%
  100%
  0%
2016 4314099 23
  91%
  100%
  9%
2015 4314099 29
  90%
  96%
  7%
2014 4314099 29
  100%
  100%
  0%
2013 4314099 12
  92%
  100%
  8%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4314099 27 7% 7% 41% 15% 26% 4%
1353 32 0% 0% 50% 0% 0% 50%
2021 4314099 27 7% 4% 56% 26% 4% 4%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 4314099 34 3% 12% 56% 15% 6% 9%
2019 4314099 23 4% 0% 61% 17% 0% 17%
2018 4314099 23 9% 4% 78% 9% 0% 0%
2017 4314099 34 6% 6% 74% 15% 0% 0%
2016 4314099 23 4% 26% 52% 9% 0% 9%
2015 4314099 29 3% 14% 69% 3% 3% 7%
2014 4314099 29 7% 7% 62% 24% 0% 0%
2013 4314099 12 0% 0% 58% 33% 0% 8%