UAB

Màster Universitari en Formació de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes (especialitat matemàtiques)

Dades DGU
  • DGU000001363 Màster Universitari en Formació de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes (especialitat de Matemàtiques)
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2021 67% 100% 33%
2020 87% 100% 13%
2019 99% 99% 1%
2018 99% 100% 1%
2017 99% 99% 1%
2016 98% 100% 1%
2015 99% 100% 1%
2014 99% 100% 1%
2013 98% 100% 1%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2021 0% 50% 0% 50% 0%
2020 0% 29% 54% 17% 0%
2019 2% 20% 68% 9% 1%
2018 1% 27% 65% 7% 0%
2017 0% 25% 66% 9% 1%
2016 0% 25% 65% 9% 0%
2015 3% 15% 76% 6% 0%
2014 2% 22% 69% 7% 0%
2013 2% 18% 66% 13% 0%
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
43193 Treball de Fi de Màster 3 0 1 0 1 0 1 67% 100% 33%