Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2021 66,67% %
2020 88,57% %
2019 98,97% 99,02%
2018 98,68% 98,72%
2017 98,83% 98,82%
2016 98,03% 98,4%
2015 99,44% 99,43%
2014 99,14% 99,11%
2013 98,74% 98,74%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats