Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 96,01% 98,43%
2021 93,12% 89,68%
2020 94,89% 94,85%
2019 91,81% 87,14%
2018 87,71% 89,82%
2017 97,05% 97,13%
2016 93,64% 92,2%
2015 97,06% 99,44%
2014 98,22% 98,22%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats