Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2017 98 40
2016 85 40
2015 47 40
2014 34 70

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2019 88.24% %
2018 85.95% %
2017 97.12% 99.55%
2016 93.9% 94.56%
2015 82.76% 82.76%
2014 100% 100%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats