Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2019 88.24% %
2018 85.95% %
2017 97.12% 99.55%
2016 93.9% 94.56%
2015 82.76% 82.76%
2014 100% 100%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats