UAB

Màster Universitari en Traducció, Interpretació i Estudis Interculturals ( Reverificació )

Dades DGU
  • DGU000001456 Màster Universitari en Traducció, Interpretació i Estudis Interculturals
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2018 100% 100% 0%
2017 98% 99% 2%
2016 98% 100% 2%
2015 96% 97% 1%
2014 98% 99% 0%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2018 0% 0% 0% 100% 0%
2017 3% 12% 62% 22% 1%
2016 3% 26% 52% 19% 0%
2015 4% 18% 53% 23% 3%
2014 3% 15% 62% 18% 1%
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np