Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2023 185 0 *
2022 122 50
2021 85 50
2020 150 40
2019 207 40
2018 131 40
2017 133 25
2016 102 25
2015 91 25
2014 68 30