Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 90.02% 90.5%
2021 90.31% 92.27%
2020 93.48% 98.56%
2019 92.64% 92.78%
2018 86.44% 87.84%
2017 94.74% 95.44%
2016 91.95% 93.33%
2015 96.44% 96.4%
2014 97.86% 97.86%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats